Publicació conferència Nishida Kitarõ

La profesora del Programa d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UOC, Montse Crespín, va impartir una conferència en el marc del Festival Internacional de Japó que es va celebrar a Bilbao el passat novembre. L’entitat organitzadora, EuskadiAsia, ha publicat al seu web la conferència de la professora Crespín, que porta per títol: “Los deseos del Yo: un acercamiento a la teoría ética de Nishida Kitaro”.

Resum de la conferència:

Per Nishida Kitarõ, filòsof japonès, els problemes de l’home són el centre i la finalitat de la filosofia. Per apropar-nos al pensament de Nishida i, per extensió, a una època decisiva per entendre la filosofia japonesa contemporània, necessitem conèixer els principis ètics que sustentaren les ambivalents relacions entre individu i societat. La història del Japó modern es data a finals del segle XIX amb l’anomenada Restauració Meiji (1868) que posava fi a més de dos segles d’aïllament del país. L’Europa de finals del segle XIX mostrava el debilitament progressiu del discurs hegemònic de la Il·lustració i d’una modernitat que no trigaria en mostrar en el segle XX, el revers obscur del devenir del progrés. En unes poques dècades, el Japó coetani rebria un compendi dels principis substancials de la modernitat moderna europea (científics, econòmics, jurídics, filosòfics), a tractar d’assimilar los, acceptar-los, refusar-los o superar-los. Presentarem alguns dels conceptes fonamentals de la teoria ètica de Nishida, segons la trobem a la seva primera obra, Zen no Kenkyû (1911), per entendre quines fonts del jo provinents de la modernitat occidental conformaren la seva idea de subjecte, la seva aspiració a l’autorealització individual (jap. jiko‐jitsugen) i el seu correlat social.