Alguns seminaris sobre inversió i finançament internacional

És conegut per tothom, l’estret lligam que existeix entre Àsia i les empreses del nostre país a l’hora de fer negocis. Avui per avui, la internacionalització és una de les característiques gairebé imprescindible per les empreses, si volen ser competitives a nivell global. És per això que a continuació us detallo alguns seminaris pel mes de març, que us poden ser útils a l’hora d’afrontar aquestes vendes i negocis a l’exterior en general, i a Àsia en particular.

Comencem per la sessió que es farà el dijous 10/03/2011, de 9:30 a 13:30h, a la Cambra de Comerç de Terrassa, anomenada “Els processos d’internacionalització de la pime més enllà de l’exportació”. Aquesta sessió té com a objectiu analitzar les diferents estratègies que una pime pot seguir per iniciar el seu procés d’implantació a l’exterior, així com les diferents formes, senyalant avantatges i inconvenients, que té cada una. El temari, que serà abordat per Xavier Fornt (consultor en comerç internacional, a més d’altres importants càrrecs), és el següent: les etapes del procés, formes d’exportació no convencionals, formes d’implantació a l’exterior, dilemes a resoldre, el soci local, els consorcis, la valoració de les empreses i un cas pràctic. Aquest cop, els drets d’inscripció, documentació inclosa, seran de 90 euros.

Més focalitzat a les finances, tot i ser de cara a l’exterior, són les sessions que es faran a diferents Cambres de Comerç de Catalunya (Mataró, Sant Feliu de Llobregat) entre el 10 i 17 de març, de 9:00 a 14:00h. El títol de les jornades noés altre que “Formes de pagament internacional, operativa i negociació”. La idea és poder conèixer, gestionar i negociar totes les formes de pagament que s’utilitzen a nivell internacional. El programa inclou temes com: una introducció a la gestió de riscos econòmics, formes de pagament i cobrament (swift, xecs, pagarés, lletres, CAD, COD, crèdit documentari, crèdit contingent, avals i garanties), i casos pràctics de cada un.

inalment, i en certa manera també relacionat amb les finances, un tema que de ben segur interessa a la majoria d’empresaris: “Garanties de cobrament de les exportacions“. Aquesta sessió es farà el 24 de març, de 9:00 a 13:30h a la Cambra de Comerç de Manresa, i es tocaran temes com les garanties a primer requeriment i els crèdits documentaris stand-by. No us ho podeu perdre!.

De moment això és tot. Fins aviat,…