Universitat d’Estiu – matrícula oberta!

 El Programa d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UOC organitza dos cursos d’estiu el que s’impartiran del 6 al 30 de juliol:

Itadakimasu: alimentació i cultura al Japó
(a càrrec de Delia Sagaste Abadía)

Aquest curs se centrarà en la relació entre cultura i alimentació en la societat japonesa, fent un especial èmfasi en la relació que hi ha entre menjar, religió i estètica tradicional. Veurem que el menjar, a més de cobrir les necessitats bàsiques, ha estat un acte social, religiós i un símbol de poder. Constatarem la importància que tenen l’arròs i el te per als japonesos –per exemple, és clau per a entendre’n la cultura– i veurem com, des de la perspectiva tradicional japonesa, l’art és un estil de vida i l’estètica està integrada en tots els aspectes de la vida quotidiana, entre els quals el menjar. En aquesta visió panoràmica destacarem els elements distintius i característics de la cultura alimentària japonesa i la relació que té amb altres cultures i farem una breu aproximació històrica partint de l’anàlisi de la situació tradicional fins a arribar a l’actualitat. Més informació

Japan Pop: la cultura popular japonesa de masses. Manga, anime i mésatí I
(a càrrec de Dani Madrid Morales i Guillermo Martínez Taberner)

Cada any es publiquen a Espanya més de 500 nous títols de manga, el còmic japonès. Alguns venen prop de 40.000 exemplars de cada volum. Un passeig per qualsevol gran llibreria serviria de prova del gran interès que el manga genera, sobretot, entre els joves. D’ocupar espais marginals, ara el còmic japonès ocupa prestatgeries i prestatgeries. En una època en què sovint es posa en dubte la salut del sector editorial, especialment el sector encarat als joves, el manga es presenta amb salut robusta. Més informació