Alguns seminaris sobre comerç exterior i finançament internacional

Comencem pel finançament internacional! El dia 10/10/11, a Palma de Mallorca, l’ICEX organitza un seminari sobre “Recolzament financer a la internacionalització”. Es tracta d’una jornada on s’explicaran els nous préstecs que han sortit per ajudar a les empreses que s’internacionalitzen, com poden ser: el préstec ICO liquiditat segment suport financer al sector exportador, etc.

L’endemà, la Cambra de Comerç de Manresa, en horari de 9:00h a 13:00h, durà a terme el seminari “Gestió econòmica i documental del transport internacional”. Dins del programa hi haurà temes com: gestió del transport internacional marítim i multimodal, gestió del transport aeri internacional, gestió del transport internacional per carretera i assegurança del transport internacional (riscos, cobertures, documents, costos i gestió de sinistres). A més, es faran activitats pràctiques al final de cada sessió.

Finalment, la següent setmana, el dia 19/10/11, de 9:30h a 13:30h,  la Cambra de Comerç de Girona realitzarà el seminari “Com automatitzar la informació estratègica d’exportació”. La idea és poder obtenir les eines per automatitzar i filtrar la informació que Internet proporciona, amb l’objectiu de poder-se estalviar temps i dedicació.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…