Tres seminaris molt actuals

En una època on les noves tecnologies estan tan a l’ordre del dia, cada cop més empreses utilitzen la xarxa per fer les seves campanyes de promoció. Per aquest motiu, la Cambra de Comerç de Manresa organitza, el proper 09/11/2011 de 9 a 15h, la sessió “Google adwords: com publicar-se en qualsevol país del món”. El programa tocarà els diferents punts crítics, entre els que destaquem: una introducció a Google AdWords, anàlisi i estratègies abans de crear una campanya, com crear aquesta campanya, com administrar-la, optimització, control i seguiment de la mateixa, així com ajuda i recursos addicionals.

El mateix dia, i també relacionat amb les noves tecnologies, es durà a terme un “Curs sobre beneficis de la facturació electrònica” al Centre d’Empreses de Noves Tecnologies de Cerdanyola del Vallès. L’objectiu del seminari és aportar als participants els conceptes bàsics per conèixer i poder implantar la facturació electrònica i capacitar-los per aplicar la certificació digital i poder signar electrònicament els seus documents. La ponent serà Judit Garcia, consultora de sistemes d’informació, llicenciada en informàtica i auditoria de la ISO 27001. Durant el curs es faran sessions teòriques per aportar els conceptes bàsics, amb l’aplicació de casos pràctics, per consolidar els coneixements impartits, doncs l’objectiu principal és aportar eines per a que els participants puguin aplicar-les al seu àmbit laboral.

Finalment, durant la següent setmana, els dies 15-16-17/11/2011, es farà la “Trobada de Centres de Promoció de Negocis d’ACC1Ó“, al World Trade Center de Barcelona. ACC1Ó posa a la disposició de les empreses una xarxa de 34 oficines a tot el món. A cadascuna d’elles, un equip d’experts rastreja les millors oportunitats de negoci per l’empresa catalana. Per la Trobada de Centres de Promoció de Negocis és desplacen a Catalunya i es té l’ocasió de discutir i treballar amb ells, de forma individualitzada, cada projecte d’internacionalització. La Trobada de Centres de Promoció de Negocis té una durada de tres dies. La sessió plenària “Oportunitats globals i noves àrees de negoci” marca l’inici, a partir del qual es combinaran seminaris i entrevistes amb els directors i els professionals de les oficines d’ACC1Ó al món. El catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona, el Sr. Joan Tugores, serà qui presentarà els nous escenaris que es plantegen en el conjunt de les economies avançades. El gran repte actual i futur per a l’empresa és trobar la manera de poder beneficiar-se de les enormes oportunitats internacionals que presenten les grans tendències demogràfiques i socioeconòmiqes. Els seminaris temàtics, conduïts pels representants al país o bé per professionals experts, ofereixen la visió específica del país i exposen les oportunitats de negoci de diferents sectors.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…