Dues sessions informatives sobre la Xina

Comencem amb una sessió el dia 21 de febrer, sobre un tema de rabiosa actualitat en els últims temps: ni més ni menys que “Workshop: arquitectura catalana a la Xina”. Per què d’actualitat?. De tothom és sabut que, després d’explotar la bombolla immobiliària, el sector de la construcció ha quedat en una situació força crítica a nivell nacional. Així doncs, des del mateix sector s’estan buscant vies alternatives, és a dir, mercats alternatius, per poder créixer i/o subsistir.
En el cas d’un mercat com el de la Xina, sembla ser que el Pla sobre l’Acceleració del Procés d’Urbanització que el govern xinés va començar a promoure fa dos anys enrere ja ha donat el seu primer resultat. Segons la darrera estadística oficial del desembre del 2011, la població urbana ocupa, per primera vegada a la història xinesa, el 51,27%, la qual cosa significa que en 30 anys hi ha hagut 300 milions de ciutadans que han abandonat les zones rurals per traslladar-se a les ciutats. A nivell governamental aquest canvi implica la urgència d’ampliar les ciutats i remodelar els barris vells. A nivell empresarial, es nota més demanda de noves residències i instal•lacions públiques. A més, darrerament, tant els promotors/constructors com agències de disseny arquitectònic locals busquen diferenciar-se de la competència aportant noves inspiracions i/o dissenys més innovadors provinents d’altres països. En aquest sentit l’arquitectura mediterrània cada vegada està agafant més fama, fet que obra bones oportunitats per aquelles empreses catalanes interessades en abordar el mercat de la Xina.
Des d’ACC1Ó s’ha organitzat aquest Workshop amb l’objectiu de donar a conèixer les tendències, oportunitats i reptes actuals del mercat xinés pel sector de l’arquitectura, així com les iniciatives que des l’Agència es volen dur a terme enguany per aquest col•lectiu. Com a ponents, es comptarà amb el Sr. Gao Wei (director d’ACC1Ó Beijing) que parla un molt bon castellà i tractarà les perspectives del sector de l’arquitectura a la Xina, així com els factors d’èxit. També farà una ponència la Sra. Isabel Gimeno (consultora de l’Àrea Àsia-Pacìfic d’ACC1Ó a Barcelona) qui farà una presentació del projecte “Club d’Arquitectura Catalana a la Xina”. En acabar, hi haurà un col•loqui i també la possibilitat d’entrevistes individuals amb el Sr. Wei. Tant per l’assistència en general com per les entrevistes en particular, cal inscriure’s prèviament.

I continuant amb la Xina, ara canviem de sector. Pel proper 24 de febrer està previst un seminari sobre “El sector industrial a la Xina”. En aquest seminari es presentaran les oportunitats que la Xina ofereix a les petites i mitjanes empreses catalanes. A més es presentarà l’estudi sobre “LA INDUSTRIA A LA XINA”, elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona.
L’estudi conté informació i dóna resposta a les següents qüestions: 1) Continua sent rentable comprar a Xina? 2) Què i com vendre a la Xina 3) Costos logístics, certificacions, barreres d’entrada 4) Dades dels sectors: producció, venda, tendències, nivells salarials 5) És possible la venda directa o és necessària la implantació? 6) Anàlisis sectorial per estats 7) Formes de col•laboració, negociació i venda. Als assistents se’ls lliurarà un exemplar gratuït de l’estudi sempre que s’hagin inscrit prèviament.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…