Un curs d’especialització i dos seminaris més

Qui no s’ha preguntat alguna vegada com aprofitar les noves tecnologies per poder fer una bona estratègia de comunicació i marketing?. Les TIC, sens dubte, poder ser una gran eina de comunicació, sempre que sapiguem com aprofitar-les. Per això, la Cambra de Comerç de Terrassa, ha compactat la informació sobre aquest tema, i ha organitzat un curs anomenat: “Curs d’especialització en marketing digital”. El curs començarà el proper 06 de març, acabant el 05 de juny. Durant el mateix, es tractaran temes tan necessaris com: anàlisi de l’estratègia de comunicació i marketing de l’empresa, conèixer les diferents eines que l’entorn d’internet facilita per la comunicació de l’empresa i del producte/servei, optimització d’internet com a mitjà per aconseguir contacte directe amb clients actuals i potencials, eines de medició i control per les diferents possibilitats treballades, conèixer què es el comerç electrònic, establir què poden oferir les xarxes socials a l’empresa, conèixer què és un pla d’acció en xarxes socials i marcar els punts del mateix per, finalment, … aprendre a fer el pla de marketing digital per l’empresa.

Dies més tard, el 12 i 13 de març, més relacionat amb la internacionalització empresarial, es farà un seminari sobre “Negociació i gestió de crèdits documentaris”, ofert per la Cambra de Comerç de Manresa. L’objectiu és tractar les condicions essencials dels crèdits documentaris, entre elles: 1) concepte, parts entrevinents i avantatges i inconvenients dels crèdits documentaris per a exportadors i importadors (UCP – 600), 2) forma, contingut i tipologia, 3) operativa (fases de negociació, emissió i utilització) i 4) els crèdits documentaris especials (Crèdits d’Acceptació, Negociació, Transferibles, Back to back, Revolving, amb Clàusula vermella i verda i Stand by). A més, al final es faran casos pràctics sobre: complementació de documents seguint crèdits documentaris (factura comercial, B/L, lletra de canvi), anàlisi de crèdits documentaris reals i obertura de crèdits documentaris (des del punt de visita importador).

Finalment, el 15 de març, i aquest cop organitzat per Barcelona Activa, un seminari per prendre bones decisions: “Està la meva empresa preparada per internacionalitzar-se?”. Abans d’internacionalitzar-se és vital conèixer els elements de la nostra empresa a tenir en compte per saber com ens situem davant el procés d’internacionalització, i com podem treballar, i de quins recursos disposem, per millorar el nostre punt de partida. Durant aquesta sessió es treballarà la diagnosi prèvia a l’inici de la internacionalització de l’empresa i es repassaran els programes d’ajuts per iniciar-se en aquest procés.

Els continguts estan estructurats en tres parts: 1) elements de la nostra empresa i servei/producte a avaluar abans d’iniciar el procés d’internacionalització, 2) identificar àrees de millora i 3) recursos disponibles per efectuar aquests canvis.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…