L’estratègia, els costos i, com no, les xarxes socials

A hores d’ara es fa dífícil trobar un empresari que no es pregunti a diari quina és la millor estratègia per assegurar el futur de la seva companyia. És per això que l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Mataró ha organitzat pel dimarts 20/03/2012 a les 17h, un taller anomenat “L’estratègia, motor per assegurar el futur”. Aquest taller anirà a càrrec de Joaquim Soriano i Josep Castells, socis directors de l’empresa UNIEMPRO Services S.L., especialistes en Interim Management (Direcció Interina) i experts en gestió i direcció de Pimes, així com també amb una dilatada experiència en la gestió d’empreses fortament internacionalitzades. La idea és que durant dues hores i mitja tractin temes com: el camí cap a l’excel•lència, la gestió de la pime, on som ara i cap on hem d’anar i els cinc eixos pentapime (com volem ser, mapa estratègic, anàlisi dafo, polítiques de futur i comunicació). És a dir, es veuran els conceptes tradicionals de visió, missió i valors, que no són sols conceptes d’escola de negocis, sinó que a través d’ells i d’una metodologia i eines específiques, es podrà anar desplegant el pla estratègic. També es veurà què ha passat amb importants empreses que tothom coneix, i així posar-se en alerta sobre la necessitat d’introduir canvis en les organitzacions.

I sense canviar gaire de tema, ens trobem amb què, tot i ser una tasca habitual en una empresa, aquesta té l’obligació de lluitar permanentment per millorar la seva competitivitat. Amb la crisi econòmica actual, en molts de mercats, els elements de diferenciació han minvat i, en d’altres, cada vegada existeix una competència més gran. Per això, l’empresa necessita utilitzar mètodes per identificar i reduir, o eliminar, aquells costos innecessaris o excessius. Per aquest motiu, la Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat pel proper 22/03/2012 a les 9:30h, un seminari anomenat “Com descobrir i eliminar els costos ocults de l’empresa?”. L’objectiu no és altre que revisar els mètodes o instruments que les empreses tenen per identificar costos excessius o ineficient ús dels recursos, i també per introduir accions per evitar o eliminar aquests costos excessius o les ineficiències. La ponència anirà a càrrec d’AICON, i al final es deixarà una estona per precs i preguntes dels assistents.

Finalment, i com no podria ser de cap altra manera, una menció per les xarxes socials, doncs el social media ha suposat un canvi de paradigma sense precedents. Les xarxes socials agilitzen els nostres processos d’aprenentatge, les nostres relacions personals i laborals, ens permeten estar informats a temps real de tot el que passa, detectar tendències, ens ajuden a comprar productes i serveis més econòmics, a conèixer l’opinió d’altres consumidors que estan utilitzant el producte que volem comprar, etc. I vista aquesta situació, és quan un es pregunta com pot una empresa obtenir rendibilitat d’aquesta situació. En aquest sentit, el Centre d’Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès ha organitzat un seminari pel dia 27/03/2012, d’11-13h, sobre “Xarxes socials: Com treure rendiment? Com gestionar el risc jurídic 2.0?”. En aquest seminari s’explicarà com dissenyar una estratègia sòlida a través del social media connectant amb els interessos i necessitats dels consumidors. Es parlarà de les metodologies d’investigació i anàlisi que permetran identificar els insights clau del seu mercat per a desenvolupar una estratègia que generi visibilitat, engagement i el més important: vendes. Això sí, identificarà també el risc jurídic existent en la utilització de les xarxes socials i, tot i la impossibilitat d’establir una relació exhaustiva, es donaran nocions sobre determinades consideracions que s’haurien de tenir en compte per gestionar aquests riscos i contribuir a què l’estratègia 2.0. sigui una experiència d’èxit.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…