Seminaris sobre Internacionalització

Des de ja fa anys, moltes empreses s’han vist obligades a sortir a l’exterior, a buscar el mercat que aquí no troben. A part d’això, a més, actualment també es veuen obligades a treure’n el màxim partit. Per això, la Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat pel dia 25/04/2012 un seminari anomenat “Màxima rendibilitat en el comerç internacional. Durant el mateix es tractaran temes com: Noves tendències en organització d’empreses a nivell internacional, Visió i planificació estratègica internacional, Investigació de mercats internacional, Marketing internacional de serveis i, al final, un Cas pràctic.

L’endemà, a la Cambra de Comerç de Terrassa es tractarà un altre tema, directament relacionat amb l’anterior: “Negociació internacional. La idea és desenvolupar una tècnica pròpia de negociació internacional tenint com a bases el coneixement del negoci i una visió estratègica del comerç internacional. El programa tractarà punts claus com: Estils de l’empresa en la negociació, Estils de negociació personal, Com preparar una negociació, Com negociar amb diferents cultures, Eines a dominar en la negociació internacional i, després, també casos pràctics.

Finalment, i també el dia 26/04/2012, un altre seminari força interessant, organitzat per Secartys: “Vigilància i intel·ligència: eines pel posicionament i la competitivitat de l’empresa. El cas és que la vigilància i la intel·ligència competitiva són considerades “capacitats indispensables” de tota empresa que desitgi satisfer les seves necessitats de coneixement (principalment de l’entorn) en ares d’una millor orientació tàctica i estratègica. L’empresa que apliqui la vigilància/intel·ligència pot ser considerada una entitat que “aprèn” (genera i assimila coneixement) i “intel·ligent” (aplica els coneixements generats i assimilats). Ara és el moment de conèixer en què consisteix, com s’aplica i quines utilitats aporta la intel·ligència tecnològica competitiva. Per parlar-nos de tot això es comptarà amb el Sr. Enric Escorsa O’Callaghan, Secretari General de IALE Tecnologia.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…