Finançament internacional

Són moltes les empreses que estan buscant “el mercat perdut” en països emergents, on les perspectives de creixement són més optimistes. No obstant, per poder-hi accedir molts cops es fa necessari realitzar una inversió directa, que acostuma a ser cara. A més, tampoc cal oblidar que el finançament s’ha tornat un bé més aviat escàs…. Per pal·liar aquesta manca de finançament, ACC1Ó organitza una jornada el proper 09/05/2012, a Barcelona, sobre “Finançament per a projectes d’inversió en mercats emergents”.

L’acte consistirà en una sessió plenària durant el matí, oberta a tothom, i un seguit de trobades individuals entre les institucions financeres i les empreses amb projectes d’inversió, a la tarda.

Durant tot el dia es comptarà amb la presència d’organismes públics i privats que explicaran els diferents productes de finançament. Entre ells destaquem: Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament (COFIDES), Fons Mediterrània Capital, European Venture Philanthropy Association (EVPA), International Finance Corporation (IFC) – World Bank Group, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) i African Development Bank (AfDB).

La següent setmana, el 15/05/2012, la Cambrade Comerç de Manresa, organitza una sessió també relacionada amb el finançament: “Negociació i gestió de crèdits documentaris”.

El programa que està previst tractarà sobre cinc punts: 1) Crèdits documentaris: concepte, parts entrevinents i avantatges i inconvenients dels crèdits documentaris per a exportadors i importadors (UCP – 600), 2) Forma, contingut i tipologia dels crèdits documentaris, 3) Operativa dels crèdits documentaris (fases de negociació, emissió i utilització), 4) Crèdits documentaris especials: Crèdits d’Acceptació, Negociació, Transferibles, Back to back, Revolving, amb Clàusula vermella i verda i Stand by i 5) Casos pràctics.

Finalment, el 23/05/2012, la Cambrade Comerç de Terrassa, ha preparat una sessió sobre “Control de riscos financers en operacions de comerç internacional”. La idea és poder conèixer els riscos financers en una operació de compra-venda internacional (riscos comercials, polítics, de país, tipus de canvi, divises) i com es cobreixen aquests riscos. També conèixer, gestionar i negociar totes les formes de pagament cobrament que s’utilitzen a nivell internacional així com actualitzar i millorar el coneixement en comerç internacional en general.

En quant al programa previst, hi ha preparats sis temes: 1) Introducció a la gestió financera del comerç internacional, 2) Introducció en la gestió dels riscos econòmics, 3) Formes de pagament i cobrament, 4) Cobertura del risc de tipus de canvi, 5) Cobertura del risc del tipus d’interès i 6) Casos pràctics.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…