Competitivitat, finances i factures portuàries

La situació econòmica, les noves tecnologies i la globalització han canviat la forma de fer negocis. Avui, les empreses han de donar solucions ràpides per anar per davant dels seus competidors. L’èxit radica en la productivitat i competitivitat de les persones, equips i organitzacions. Per aquest motiu, el Centre de noves tecnologies del Parc tecnològic del Vallès, ha organitzat pel dia 11/06/2012 a Cerdanyola, la jornada “Com ser més competitiu i productiu”. Durant la mateixa es mostrarà com el Mètode Salomón pot ajudar a treure el màxim rendiment dels recursos disponibles i ajudar a aconseguir resultats sense precedents, fins i tot en moments tan impredictibles como els actuals. Es parlarà, per exemple, de: 1) aprofitar els factors clau per a poder avançar amb rapidesa i per a tenir èxit 2) evitar els obstacles clau que frenen i malbaraten recursos de la organització 3) conèixer i aplicar tècniques i estratègies per a aconseguir més amb menys. La idea és mostrar com les organitzacions poden retallar el temps d’execució dels projectes dels seu directius, aconseguir més amb menys, maximitzar la satisfacció dels clients, incrementar les vendes i els ingressos, i impulsar les carreres dels seus treballadors.

Uns dies més tard, el 19/06/2012 al Tecnocampus de Mataró, es farà una altra sessió sobre “Com millorar les finances d’una pime quan el crèdit és escàs”. Per segon any i amb més de 20 tallers realitzats al llarg del 2011, aquests tallers interactius tenen com a objectiu: conèixer què han fet les empreses que han superat ja la crisi i com milloren dia a dia els seus resultats. A més, a cada taller es recull una visió completa dels temes de l’àrea específica de l’empresa. Aquest mes de juny 2012, dins del CICLE PENTAPIME, es tractarà l’àmbit FINANCER d’una empresa, la seva planificació i gestió. Destacar que durant les sessions, es veuen i il·lustren, amb exemples reals, 25 temes que fan diferenciadores a aquestes empreses, tot obrint-se l’espai per a l’intercanvi d’experiències i “networking”. El programa inclou: 1) com dur a terme una bona planificació financera: el sistema del crèdit és un sistema fiduciari, i per tant, basat en la confiança 2) com presentar informació als bancs, quan ens costa finançar-nos i l’ús d’eines per reduir les nostres despeses financeres i 3) on cercar finançament.

Finalment, el 27/06/2012, Cecot organitza, a TerrassaCom entendre la factura portuària”. En aquesta sessió, s’analitzarà la composició de les taxes, tarifes, composició de costos i preus; reglamentació i legislació, aplicables en un operació de transport marítim, amb l’objectiu de donar transparència als conceptes i preus reflectits en la factura emesa pels operadors logístics. El ponent serà Joan Carbonell, responsable del Servei de Consultoria Logística de Desenvolupament de Negoci del Port de Barcelona. El programa inclou tractar temes com: 1) modificacions 2011: la nova Llei de Ports, Legislació i normativa aplicable 2) estructura dels costos d’una factura portuària 3) taxes 4) tarifes màximes empresarials 5) altres conceptes 6) operativa de comerç internacional 7) procediment físic 8) Procediment documental 9) operadors 10) eines facilitadores per entendre la factura portuària, etc.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…