Estudiar l’Àsia Oriental: un nou escenari?

Taula rodona. Dimecres 12 de setembre de 2012, a les 19.00 hores. Casa Àsia, auditori Tagore.

El Programa d’Estudis de l’Àsia Oriental dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC posa en marxa el proper setembre el nou Màster Universitari en Estudis Avançats de la Xina i el Japó i us convida a una activitat per reflexionar sobre els canvis que en els darrers anys s’han produït en la manera de conèixer i d’estudiar els països de l’Àsia Oriental.

Fa només unes dècades, aprendre japonès, xinès o coreà a Catalunya era una activitat restringida a una minoria. Aquells qui, a més, volien adquirir una formació més àmplia sobre aquests països havien de fer-ho a l’estranger o bé per mitjà d’aproximacions tangencials des de titulacions com Traducció i Interpretació o Humanitats. L’any 2003 va representar un punt d’inflexió: el govern estatal va aprovar la creació de la llicenciatura en Estudis de l’Àsia Oriental i el curs 2003-2004 ja hi va haver tres centres—un dels quals va ser la UOC—que van obrir les portes als estudiants interessats a cursar aquesta titulació.

Gairebé una dècada més tard i fruit de la reconversió a l’Espai Europeu d’Educació Superior, aquesta llicenciatura ha derivat en titulacions de grau, postgrau i màster que s’ofereixen a diverses universitats catalanes. Avui, doncs, existeix una oferta formativa múltiple, més completa en el seu conjunt i que s’orienta cap a diferents aspectes de la història, la cultura i la societat d’aquests països. Aquest nou panorama formatiu respon a un interès social creixent per l’Àsia Oriental i s’ajusta a les necessitats d’un col·lectiu d’estudiants cada cop més plural i menys minoritari.

En aquesta taula rodona hem aplegat diferents testimonis que ens relataran el canvi que s’ha produït en la manera d’estudiar i de conèixer l’Àsia Oriental. Tot i que van entrar en contacte amb la Xina, el Japó o Corea en diferents moments i per diferents vies, tots ells han aprofundit en aquestes realitats i ara hi continuen vinculats professionalment. Els seus itineraris i les seves experiències ens permetran analitzar la transició cap a un nou escenari formatiu per conèixer aquests països, valorar la millor manera d’aproximar-s’hi o reflexionar sobre si aquesta evolució en la manera d’estudiar-los  ha comportat un canvi de percepcions sobre l’Àsia Oriental i el paper que juga en la nostra realitat actual més propera.

Presentació a càrrec de:
Rafael Bueno, director de Política i Societat de Casa Àsia

Moderadora:
Anna Busquets, professora dels Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat Oberta de Catalunya

Ponents:
Josep Manel Brañas, professor emèrit del Departament d’Economia Aplicada de la UAB i especialista en Corea
Albert Nolla, traductor de literatura japonesa
Begoña Ruiz de Infante, mediadora sociocultural amb la comunitat xinesa
Daniel Tomàs, consultor turístic especialitzat en el mercat xinès