Costos ocults, patents internacionals i fiscalitat de l’expatriació

En l’entorn actual, les empreses tenen l’obligació de lluitar permanentment per millorar la seva competitivitat. En molts de mercats, els elements de diferenciació han minvat i, en d’altres, cada vegada existeix una competència més gran. Per aquests motius l’empresa necessita utilitzar mètodes per identificar, gestionar, reduir o eliminar, aquells costos innecessaris o excessius. Amb l’objectiu de poder revisar els mètodes per identificar aquests costos, així com accions per eliminar-los, la Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat la sessió “Com descobrir i eliminar els costos ocults de l’empresa?”. Es farà el dijous 27/09/2012, a les 9:30h del matí i, en acabar, a les 11h, hi haurà una sessió de precs i preguntes als diferents ponents.

Dies més tard, l’01/10/2012 al matí, i aquest cop al Parc Tecnològic del Vallès, a Cerdanyola, es tractarà un tema també relacionat amb la competitivitat de l’empresa: “La patent com a eina d’internacionalització”. Des del punt de vista estratègic, la internacionalització de la propietat industrial permet protegir la innovació davant els competidors externs, ampliar les oportunitats de negoci, millorar la posició negociadora i la imatge, així com apostar per un futur basat en un entorn global més competitiu. Espanya és una de les jurisdiccions de l’OCDE amb el sistema fiscal més atractiu per a la internacionalització i innovació de l’empresa espanyola i com a pont d’inversió internacional entre les regions UE, LATAM i Àsia. Durant la sessió es tractaran punts tan necessaris com: els aspectes bàsics de la fiscalitat de l’inventor i de l’usuari (IRPF, IS, IVA, IAE, etc.), la planificació fiscal de les patents, els preus de transferència, la valoració d’una patent a preus de mercat, com obtenir seguretat fiscal en la transmissió o llicencia d’una patent, les patents en les operacions de reestructuració empresarial, la fiscalitat internacional de les patents, etc.

 Finalment, el 10/10/2012 a la tarda, també al Parc Tecnològic del Vallès, a Cerdanyola, un altre tema de molta actualitat: “Implicacions fiscals i laborals del desplaçament de treballadors a l’estranger. Amb el mercat interior espanyol patint una contracció tan important, les empreses espanyoles s’han trobat amb la necessitat de buscar mercats alternatius per substituir la caiguda interna de la demanda, fet que ha comportat la destinació de part dels seus treballadors a l’estranger. En aquesta jornada es tractaran les implicacions jurídiques, des dels punts de vista laboral i fiscal, que es deriven del desplaçament a l’estranger dels treballadors de les empreses espanyoles, així com els avantatges i aspectes fiscals, laborals, de Seguretat Social, de Prevenció de Riscos Laborals i d’estrangeria que es deriven del mencionat desplaçament. L’objectiu, un cop més, continua sent el mateix que en la resta de sessions anteriors: ser més competitius!!!.

 Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…