Quatre seminaris molt actuals

A les feines actuals, tot i no ser un expert financer, moltes vegades s’han de prendre decisions que afecten a aquesta àrea. Per això, la Cambra de Comerç de Barcelona, concretament la Delegació de Sant Feliu de Llobregat, ha organitzat el curs “Anàlisi i interpretació d’estats financers”, que començarà el 15/10/2012. L’objectiu és explicar els conceptes per entendre i interpretar els estats comptables i financers, per tal de poder prendre les decisions en conseqüència. El temari tractat inclourà: 1) Introducció a l’anàlisi dels estats financers: conceptes bàsics per poder entendre el balanç i el compte de resultats, 2) Estats financers: compte de resultat i del balanç de situació, 3) L’ús de les ràtios: quins poden ser els més útils, com hem de fer la selecció, com trobar la utilitat pràctica, 4) Rendiment – rendibilitat, 5) El punt mort: Quines vendes s’han d’assolir per aconseguir un benefici zero? Un concepte senzill, clar i útil, 6) Com fer un pressupost de despeses i ingressos. Una eina important pel control del negoci. Un excel pot ser suficient i 7) Els costos.

Seguint amb la mateixa problemàtica, el 19/10/2012, aquest cop a la Delegació del Vallès Oriental de la Cambra, començarà el curs “Com entendre el nostre balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys”. Es facilitaran els coneixements del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys per poder fer una bona interpretació dels estats financers de l’empresa. Els punts que es tractaran són: 1) Balanç de situació (què és, com entendre-ho fàcilment, quina seria la seva composició ideal i exercicis) i 2) Compte de pèrdues i guanys (què és, com entendre-ho fàcilment, com poder millorar els resultats i exercicis).

Uns dies abans, el dia 17/10/2012, i canviant totalment de problemàtica, CECOT (Terrassa), organitza la sessió “Treballar a l’estranger: visió de l’empresa i de les persones”. En els darrers anys, la globalització de l’economia ha comportat que moltes empreses es plantegin establir-se en altres països, cosa que ha provocat el desenvolupament de noves polítiques internacionals per part dels Recursos Humans. S’ha pogut constatar que, per tenir una transacció sense problemes, cal considerar punts com: les necessitats econòmiques, familiars i emocionals dels expatriats i un equip de recursos humans amb experiència en aquests casos. En aquesta sessió es parlarà, des del punt de vista de l’empresa i de la persona, els aspectes més importants a tenir en compte: 1) Gestió del procés de selecció, 2) Aspectes legals, fiscals i econòmics, 3) Què fer quan arribes al destí? 4) I quan tornes al teu país d’origen?, 5) Aspectes emocionals .

Finalment, un lleuger toc tecnològic. La Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat, pel proper 17/10/2012, una jornada anomenada “100 fons d’informació de mercats internacional a Internet”. Es miraran de resoldre temes tan diversos com: 1) Introducció i el procés d’investigació (El què d’una investigació de mercats, Planificació d’una investigació de mercats, Objectius de la investigació internacional, Cercar a Internet amb efectivitat) i 2) Fonts d’informació per a l’exportador (Fonts primàries i secundàries, Organismes nacionals internacionals, Directoris, guies, fires, anuaris, revistes, Portals i Marketplaces, Recerca d’informació general d’un país, Recerca d’informació especifica d’un país, Anàlisi i elaboració de conclusions, Cas pràctic final).

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…