La comunicació i el finançament

El proper divendres 26/10/2012, la Cambra de Comerç de Terrassa ha organitzat una sessió per tractar un tema dels candents a l’actualitat “Com millorar la comunicació a la meva empresa“. L’objectiu és aportar una visió globalitzada sobre el procés comunicatiu a l’empresa, analitzant els diferents tipus de comunicació i identificant totes aquelles actituds que l’afavoreixen. També el fet de poder conèixer i entendre la comunicació com a eina de gestió empresarial, aprenent a gestionar de manera efectiva els elements que la composen. Concretament, es tractaran els set punts claus següents: 1) La comunicació com a generadora de comportaments, 2) El procés comunicatiu, concepte i elements, 3) Barreres en la comunicació, 4) Tipus de comunicació, 5) Comunicació vertical i horitzontal (Comunicació formal i informal / Comunicació verbal i no verbal), 6) Xarxes de comunicació i 7) Actituds afavoridores de la comunicació.

Dies més tard, Tecnocampus Mataró-Maresme organitza pel 29/10/2012 al matí, la sessió “Tens un projecte innovador i cerques finançament?“. La idea és donar a conèixer les línies de finançament d’ENISA, tant les que hi ha per joves emprenedors com per les pimes i grans empreses que ja estan en funcionament. És a dir, des de préstecs de 25.000 euros fins a 1.500.000 euros, tots sense garantia real, a banda del propi projecte. Per fer la ponència s’ha convidat al Sr. Cormac Leggett, analista d’inversió i relacions institucionals ENISA i, a més, al final es podran fer entrevistes personalitzades (prèvia inscripció).

Finalment, un curs també molt d’actualitat “Com motivar i gestionar l’equip comercial en entorns difícils“. Està organitzat per la Cambra de Terrassa, comença el 29/10/2012 i acabarà el 27/11/2012. La fita principal és que en finalitzar l’acció formativa els participants siguin capaços de: a) Analitzar i aplicar les tècniques i estratègies per a motivar els equips comercials en situacions difícils, b) Desenvolupar el rol de coach grupal del seu equip i personal dels seus col·laboradors, c) Potenciar la capacitat per a resoldre positivament els problemes i gestionar adequadament les actituds i els conflictes, d) Ser capaços d’ajudar a convertir les amenaces en oportunitats a la venda, e) Recolzar en la creació de superació d’objectius i nous argumentaris, f) Plantejar elements creatius de negociació per a que els comercials puguin mantenir i incrementar les vendes, g) Plantejar fórmules de venda innovadores per aconseguir nous clients i fidelitzar els actuals.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…