Algunes sessions per informar-se sobre la sortida a l’exterior

Quan una empresa s’internacionalitza, de ben segur que es trobarà amb molts canvis i punts crítics a tenir en compte. Un d’ells és el que es refereix a la “Logística internacional”. Per això, la Cambra de Comerç de Palamós ha organitzat una sessió de formació per informar bé sobre tota aquesta temàtica. Començarà el 10 de desembre i acaba el 14 del mateix mes. Els objectius són principalment tres: 1) definir les especificacions d’un projecte logístic a nivell internacional, 2) conèixer i aprendre les diferents filosofies, tècniques i eines relacionades amb la logística internacional, i 3) aplicar en les seves respectives empreses les tècniques i eines operatives adquirint una major eficàcia i eficiència en la gestió de les mateixes. El temari inclourà, entre d’altres punts: l’abast i evolució de la distribució física internacional, la construcció de la cadena de distribució física internacional, la declaració duanera, la classificació aranzelària i la determinació de despeses en la construcció de la cadena de DFI.

Un dia més tard, un altre tema candent avui en dia. INGECAL, a Sant Cugat del Vallès, organitza la sessió “Planificació estratègica i models de negoci”. L’objectiu és orientar als participants cap a la reflexió estratègica de les seves organitzacions, desenvolupar una metodologia per passar de la visió a l’acció i identificar els indicadors necessaris per pilotar la seva organització. Es tocaran temes tan vitals com: 1) introducció al procés de planificació empresarial, 2) diagnòstic inicial (PESTEL), 3) anàlisi intern/extern (DAFO), 4) definició: missió, visió, valors, 5) identificació de processos i indicadors clau, 6) estratègia de futur, 7) matrius de desplegament estratègic, 8) elaboració Pla d’acció, avaluació i seguiment, 9) pilotar l’empresa amb el BSC (Balanced Score Card), 10) Canvas model, i 11) casos pràctics.

Finalment, la Cambra de Comerç de Sabadell i el Banc Sabadell han preparat pel dia 12 de desembre la sessió “Iniciació a l’exportació: exportar per créixer”. La presentació anirà a càrrec del Sr. Ramon Alberich, President de la Comissió d’Internacionalització de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell. Després es presentarà el Programa “Exportar per créixer” i, a més, es parlarà durant tot el matí de l’exportació, les duanes i el transport, les qüestions pràctiques per la sortida a l’exterior, els serveis de la Cambra per la iniciació a l’exportació, així com també hi haurà un torn obert de preguntes al final de la sessió.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…