III Congrés Internacional sobre Turisme Asiàtic

top1170El Congrés Internacional sobre Turisme Asiàtic celebra la tercera edició sota el títol: Àsia, el gran mercat emissor i les noves tecnologies com a eines de promoció i fidelització. El Congrés, que s’estructura en cinc taules rodones, dues sessions plenàries i una conferència inaugural, analitzarà la situació actual i les perspectives de futur dels mercats asiàtics com a emissors de turistes, i com cal utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació per atraure el turisme asiàtic. Més informació.