Gestió duanera, finances i economia social

gestió duaneraActualment moltes empreses busquen a l’exterior el mercat que, a nivell nacional i degut a l situació econòmica, han anat perdent en els darrers anys. De totes les dificultats generals que comporta vendre a l’exterior, la Cambra de Comerç de Sabadell s’ha volgut centrar, a la sessió que durà a terme el proper 20/05/2013 en la “Gestió duanera i fiscal del comerç exterior”. Els objectius són, per exemple: 1) identificar les principals característiques i les funcions de les duanes i interpretar i aplicar el TARIC, 2) conèixer les principals característiques i l’operativa dels drets i dels ajuts fiscals i parafiscals a l’exportació, 3) conèixer l’operativa del despatx duaner d’import/export/trànsit i interpretar i gestionar els seus documents, 4) identificar les principals característiques i l’operativa dels règims duaners especials i l’operativa de les compres – vendes intracomunitàries, etc. El professor serà Xavier Yúfera, advocat i assessor en comerç internacional, formador en cursos i seminaris de comerç internacional en cambres de comerç espanyoles i professor de màsters i postgraus de comerç internacional a diferents centres, universitats i escoles universitàries. Al final, a més, es realitzaran casos pràctics de gestió duanera i de gestió del comerç intracomunitari.

I per aquells que, a més, necessitin tenir coneixements financers però vingui d’una altra vessant, la Cambra de Comerç de Terrassa ha preparat un curs de “Finances, costos i pressupostos per a no financers” que es realitzarà del 22/05/2013 al 19/06/2013 a Sant Cugat del Vallès. Com dèiem, aquest curs va dirigit a totes les persones que, sense responsabilitat financera directa, han d’utilitzar i tenir en compte conceptes econòmics i financers, en qualsevol de les funcions d’una pime i han d’entendre i saber com transcendeixen les seves actuacions en aquesta àrea. Els no financers reben informes amb llenguatges tecnificats i, sovint, prenen decisions sense conèixer profundament les regles del joc. El temari inclourà aspectes com: 1) principis bàsics de la comptabilitat, 2) anàlisis del balanç de situació, 3) anàlisi del compte de resultats, 4) l’ús de les ràtios, 5) anàlisi de la rendibilitat. El punt mort, 6) la planificació anual. La planificació de la tresoreria, 7) anàlisis dels costos, 8) selecció d’inversions, 9) introducció a les operacions financeres i 10) la negociació amb les entitats financeres.

cooperativesPer acabar, i sense deixar les finances, ACC1Ó Barcelona, ha organitzat una Sessió d’Orientació Financera per a cooperatives i empreses d’economia social” pel proper 23/05/2013. L’objectiu de la sessió és, d’una banda, explicar els instruments financers més útils per finançar les empreses pimes en general i, per l’altra, oferir instruments financers i solucions per cobrir cada una de les etapes i necessitats específiques de les empreses cooperatives i d’economia social. Per aquest segon punt es comptarà amb la ponència de Miquel Miró, Director de la Fundació Seira, fundació per a la innovació i projecció del cooperativisme. L’assistència és gratuïta sempre prèvia inscripció.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….