Marketing digital i recursos humans en els processos internacionals

mk digitalLes empreses immerses en processos d’internacionalització, conscients de la importància d’Internet com a instrument per augmentar la competitivitat internacional, trobaran en el màrqueting digital una eina potent per optimitzar el rendiment del seu negoci mitjançant la seva pàgina web. Google analytics, LinkedIn, YouTube, Google AdWords o Google Global Market Finder, … són eines, moltes d’elles gratuïtes, que faciliten la interacció amb el client, l’anàlisi de resultats, la cerca d’oportunitats a nivell geogràfic, etc., i que ens ajuden a conèixer quines iniciatives de màrqueting digital són les més rendibles. Per explicar bé tot plegat, el Centre Àgora de Vilafranca del Penedès, ha organitzat pel proper 18/06/2013 una sessió anomenada “Màrqueting digital: aspectes i eines a tenir en compte per a la internacionalització de la meva empresa”. La benvinguda anirà a càrrec del Sr Joan Manel Montfort i Guasch (regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca) i la ponència la farà el Sr. Oriol Ripoll (consultor en màrqueting digital internacional i CEO & Founder de decantalo.com). L’objectiu és poder obtenir una visió clara del que significa la internacionalització digital: eines digitals a través d’exemples pràctics, pre-diagnòsi digital de cada web, etc.

expatriatsSense deixar la internacionalització, dos dies més tard ens centrem en els recursos humans. Les empreses internacionalitzades, moltes vegades es veuen obligades a transferir part de la seva plantilla a l’exterior. Les assignacions internacionals proporcionen una solució adequada per respondre ràpidament a les necessitats del negoci, adaptant-se a cada cas en concret. Això no vol dir que sigui fàcil ni la sortida ni la tornada d’aquests expatriats. Amb l’objectiu de garantir l’èxit de les assignacions internacionals i que aquestes siguin tractades de forma justa, equitativa i consistent, Mercer ha organitzat una sessió de formació a Barcelona el proper 20/06/2013, anomenada “Curs de recursos humans en mobilitat internacional”. El taller proporciona una formació global per recursos humans a les àrees de compensació, planificació jurídic-fiscal, plans de jubilació i assegurances. Hi haurà diferents mòduls, que tractaran, per exemple, temes com: compensació i beneficis a les assignacions internacionals, planificació jurídic-fiscal de les assignacions internacionals, plans de jubilació a les assignacions internacionals, i salut i protecció de l’empleat a les assignacions internacionals. Al final, com sempre, ronda de preguntes.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….