Planificació financera i selecció d’inversions

planificacion_financiera 06-09Durant les passades etapes de bonança econòmica, moltes empreses van caure en l’error (ara ho veiem) de no planificar financerament: al cap i a la fi, el crèdit era abundant i senzill d’obtenir. Ara, resulta obvi, la situació ha canviat. En aquest sentit, és important recordar que la planificació econòmica-financera d’un projecte, negoci o empresa ens permet determinar amb antelació si aquest és viable tant des del punt de vista econòmic com des del financer. I per tant, decidir si val la pena arriscar-se a fer-lo o no. Amb l’objectiu de re-aprendre a minimitzar el risc i aprofitar bé els recursos financers, Barcelona Activa ha organitzat el seminari “Com realitzar la planificació financera del meu negoci”, pel proper 10/09/2013 al matí. Entre altres temes es tractarà: 1.- Per què planificar?: concepte, límits i terminis, 2.-Àmbit econòmic i financer de la planificació financera, 3.-Confecció de pressupostos: el Pressupost de vendes, el Pressupost de producció, el Pressupost de consums, el Pressupost de mà d’obra, el Pressupost de despeses d’estructura, i el Pressupost de comercialització i altres despeses, 4.- Estats financers provisionals: el Compte de resultats, el Balanç de situació, la Previsió de tresoreria. L’activitat és gratuïta prèvia inscripció.

I sense deixar les finances, el 18/09/2013 a la tarda, la Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat el seminari “Noves tendències en finances corporatives: selecció d’inversions”. Seguint amb el comentat anteriorment, també cal tenir en compte que les decisions d’inversió en l’empresa tenen com a objectiu augmentar-ne el valor. Les variables clau que hem de conèixer són dues: el flux de caixa que genera l’actiu i el cost de finançament que necessitem per finançar-ho. Els mètodes que ens permeten decidir són bàsicament el període de recuperació de la inversió, el valor actual net i la taxa interna de rendibilitat. Durant les ponències es donaran detalls que ens indicaran perquè la TIR és un mètode que pot generar incoherències, especialment de les decisions de jerarquització. Així mateix al final es dedicarà un apartat a les hipòtesis de manteniment de l’estructura financera que sol passar desapercebut quan ens decidim  valor actual net. Com a ponents, destaquem: el Sr. Josep M. López (membre de la Junta Directiva de l’ACCID, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció), el Sr. Jordi Fabregat (Director de l’Executive Màster en Finances a ESADE i director del Programa de Direcció Financera ESADE a la Cambra de Sabadell). Al final, hi haurà un torn obert de preguntes. Important, això sí, inscriure’s per poder-hi assistir.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….