Cobrament i pagament, costos i tarifes logístiques internacionals

instrum pgLes empreses, en la seva activitat comercial, realitzen diàriament cobraments i pagaments. En unes operacions tindran el rol de proveïdors, generant-se un corrent de cobraments, i en d’altres tindran el paper de clients, generant-se un corrent de pagaments. La política comercial de l’empresa determina la forma de cobraments i pagaments què es farà en cada operació, establint-se unes formes i condicions determinades. Per tal de comprendre la situació particular de cada empresa i poder definir i implementar una política de tresoreria adient a les necessitats, cal conèixer els documents que generaran futurs moviments de diners, així com tots el sistemes i mitjans al nostre abast que ens permetran liquidar els nostres deutes i cobrar els nostres crèdits.

I tot plegat és del tot bàsic per a poder establir una adequada política empresarial. Per això, Barcelona Activa ha organitzat la sessió “Documents i instruments de cobrament i pagament” pel proper 26/11/2013. En aquesta sessió es presentarà tota la documentació i instruments de cobrament i pagament disponibles, així com el seu funcionament. Entre el temari, trobem, per exemple: 1 documents de cobrament i pagament: l’albarà, la factura i el rebut, 2 instruments de cobrament i pagament: canviaris (xec, pagaré, lletra de canvi, endossament, descompte comercial i aval) i no canviaris (transferència bancària, rebut bancari, gir postal, targetes de crèdit i dèbit, paypal, confirming i factoring), 3 eines de seguiment: taules de seguiment, cash-flow i pressupost de tresoreria. L’activitat és gratuïta fins a l’exhauriment de places.

coste transitariosUn parell de dies més tard, i sense deixar del tot el finançament, però enfocant-lo a la internacionalització pròpiament dita, el 29/11/2013 la Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat la sessió “Costos i tarifes logístiques en comerç internacional”. Dins del programa s’inclouran temes com: 1 quins són els operadors que intervenen en el procés logístics internacional? què fan? com es relacionen entre ells?, 2 com reduir els costos i els riscos tenint en compte diferents criteris (planificar correctament una operació de compra venda internacional de forma sistemàtica, amb visió de tota l’operació, la utilització dels incoterms, triar el millor transport i la millor ruta, assegurar correctament les mercaderies, utilitzar els avantatges duaners i fiscals), 3 quins són els costos i les tarifes (del transitari / consignatari, de l’agent de duanes, de les assegurances de transport, dels transportistes, de les operacions aèries portuàries) i 4 negociació de costos i tarifes amb els diferents agents que intervenen en una operació de compra venda internacional. Al final està previst fer també alguns casos pràctics.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….