El comerç exterior en 5 casos pràctics

cext 5 cpràcticsConèixer tots els àmbits d´una operació de compra-venda internacional des del vessant pràctic, veient com participar en totes les decisions de forma activa i les casuístiques diferents de cada sector i entorn, és bàsic per saber com moure’s en el comerç internacional. I això és el que ha decidit oferir la Cambra de Comerç de Barcelona en el seminari “El comerç exterior en 5 casos pràctics” que es realitzarà el proper 12/12/2013 (un dels darrers que es faran enguany!).

Entre els temes que es tractaran trobem: 1) Posar preus d’exportació a un producte, tenint en compte tots els costos, criteris comercials, administratius, descomptes, marges, comissions, etc., 2) Aprendre a gestionar tots els documents d’una operació d’exportació / importació, 3) Calcular tots els impostos a pagar per al despatx duaner d’importació, 4) Desenvolupar tot el cicle corresponent a un crèdit documentari, 5) Gestionar una operació triangular de compra -venda internacional, 6) Realitzar una operació sencera de tràfic de perfeccionament actiu i passiu, des del punt de vista comercial, fiscal, d’estalvi duaner, documental, etc. i 7) Diferenciar de forma complerta una compra intracomunitària d’una importació.

Com dèiem, la metodologia que s’aplicarà es basa en l’explicació de conceptes teòrics a partir de la realització en grup, i la posterior resolució amb ponent, de casos pràctics reals.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….