Creació de valor a través de la internacionalització i la reducció de la morositat comercial

creación valorLa direcció estratègica s’ha convertit en un element clau per a comprendre i integrar el desenvolupament de les activitats empresarials en un entorn dinàmic i canviant. Pel seu particular desenvolupament, la internacionalització representa un procés estratègic particular que requereix d’un canvi de paradigma empresarial per escometre l’entrada en nous mercats de manera alineada amb la visió i els valors de l’empresa. És per això que Barcelona Activa, a la seva seu de Barcelona, ha organitzat la sessió “Creació de valor a través de la internacionalització”. L’objectiu general és orientar-se tant en el procés de selecció dels mercats objectius per a realitzar el procés d’internacionalització com en la organització dels recursos per al seguiment de les seves activitats internacionals. Més concretament, aprendre a orientar-se en el procés de selecció dels mercats objectius, conèixer maneres per a organitzar els recursos pel seguiment de les activitats internacionals, saber com seleccionar i fer seguiment dels intermediaris locals i tenir una idea de les pautes per a facilitar el procés negociador, tot tenint en compte els diferents paradigmes culturals amb els que ens podem trobar. L’activitat serà impartida per Javier Gil, consultor en estratègies d’Inversió, Internacionalització i Màrqueting Online, el proper 13/01/2013 de 10 a 14 hores.

riesgo comercialI seguint també a Barcelona Activa, un dia més tard a la mateixa hora, s’oferirà la sessió “Com evitar impagaments i reduir riscos de morositat comercial”. Una de les inversions més grans que fan les empreses  es  troba en els comptes de clients, ja que els terminis de cobrament estan al voltant dels 95 dies de mitjana. Els comptes per cobrar solen representar una part molt important de l’actiu però les empreses no en tenen coneixement, tot i que poden posar en perill els beneficis d’una empresa i, si augmenten excessivament, poden provocar una situació d’insolvència que en el pitjor dels casos condueix al tancament del negoci. Així doncs, en aquesta activitat s’explicarà com fer front als riscos de la morositat comercial, la classificació dels riscos en les seves operacions, la tipologia del crèdit a clients, els factors que impliquen els riscos de les vendes a crèdit, així com els principis generals de la gestió del risc de crèdit comercial. És a dir, aprendre a realitzar la concessió de crèdits comercials als compradors i realitzar funcions de control del risc de crèdit per evitar els clients morosos i insolvents, conèixer els procediments preventius per a  reduir el risc de crèdit de clients quan es concedeixen ajornaments de pagament, disposar de tècniques més eficaces de credit management per a la prevenció d’impagats, l’anàlisi de nous clients, i el seguiment dels riscos vius, saber la manera de controlar l’evolució dels saldos de comptes per cobrar, detectar situacions anòmales, evitar la morositat dels clients i prendre decisions per prevenir possibles impagats, conèixer les formes per minimitzar la inversió en saldos de clients per tal de reduir les Necessitats Operatives de Fons i rebaixar els costos de finançament de l’actiu circulant, aprendre a optimitzar el període mitjà de Cobraments per escurçar el període mitjà de maduració econòmic i els procediments més efectius per reduir el Període Mitjà de Cobraments (PMC). La sessió serà impartida per Pere J. Brachfield, especialista en morositat i en prevenció i recobrament d’impagats.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….