Planificació financera i orientació comercial

planificació-financeraTot just acaba de començar l’any i, per tant, la majoria d’empreses estan fent la planificació general pel 2014. Una part d’aquesta planificació es refereix a la part financera, d’un temps cap aquí, tan important. De fet, la planificació econòmica-financera d’un projecte, negoci o empresa ens permet determinar amb antelació si aquest és viable tant des del punt de vista econòmic com des del financer. Barcelona Activa ha organitzat pel proper 21/01/2014 a la tarda la sessió “Com realitzar la planificació financera del meu negoci?”. Els objectius marcats per la sessió són: aprendre a minimitzar el risc i aprofitar els recursos financers disponibles, conèixer quin és el volum mínim de vendes que permet cobrir totes les despeses d’explotació i també aprendre a elaborar i utilitzar els estats financers provisionals com a eina que permeti el control i seguiment de l’evolució del negoci. El temari inclourà, per exemple, per què planificar?: concepte, límits i terminis, àmbit econòmic i financer de la planificació financera, confecció de pressupostos: el Pressupost de vendes, el Pressupost de producció, el Pressupost de consums, el Pressupost de mà d’obra, el Pressupost de despeses d’estructura, i el Pressupost de comercialització i altres despeses, estats financers provisionals: el Compte de resultats, el Balanç de situació, la Previsió de tresoreria. Cal fer inscripció prèvia doncs les places són limitades.

planificacion-comercialI seguint amb temes d’actualitat, de plantejaments d’inicis d’any. Estem en un moment en que tota empresa té més que mai una orientació cap a la venda. Per això, la Cambra de Comerç de Barcelona ha preparat un curs pel 22/01/2014, anomenat “Administratiu: prepara’t per vendre”. Aquest curs de dos sessions vol oferir al personal administratiu eines i coneixements bàsics per a poder enriquir la seva missió administrativa, amb una missió comercial. Un dels objectius serà reflexionar com ha evolucionat el lloc de treball i es detectaran els punts a reforçar per poder participar amb confiança i professionalitat en el procés comercial de l’empresa. El programa per la primera sessió inclourà, entre d’altres: com ha evolucionat el teu lloc de treball, com ha de ser la relació comercial amb els clients, orientar adequadament l’ atenció a clients VIP i clients esporàdics, etc. I per la segona: com recollir una queixa ó disconformitat dels clients, com transformar una queixa en una oportunitat de millora, preparar-se per col·laborar de forma eficaç en actuacions promocionals, etc. El curs també es farà en diferents dies, a: Anoia, Barcelonès nord, L’Hospitalet, Maresme i Mollet.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….