El comercial internacional

comercial 22-04Totes aquelles persones que es dediquen a l’activitat comercial internacional de forma directa o aquelles que comencen i volen fer-ho necessiten formar-se específicament per a tal fi.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha organitzat un curs de 42 hores, que començarà el proper 05/05/2014 i acabarà el 16/06/2014. Els objectius són facilitar un programa de formació integral per a comercials de l’activitat internacional per: 1) Saber obrir-se camí gràcies a aprendre tècniques de selecció i introducció en nous mercats 2) Impulsar la promoció interior gràcies als coneixements del màrqueting necessaris 3) Presentar de manera atractiva els productes gràcies a les tècniques de venda i comunicació més actuals 4) Revisar i negociar una per una les condicions clau en un contracte d’exportació 5) Conèixer la negociació internacional amb les mires de defensar els marges comercials 6) Dominar el terreny dels Incoterms i les formes de pagament més adients per donar condicions competitives als clients evitant els riscos.

Dins del programa destaquem com a temes principals: 1. El comercial internacional, 2. El llenguatge de venda internacional. Els Incoterms, 3. Perfils i/o segments (target) de clients, 4. L’empresa internacional i la investigació de mercats, 5. Gestió del temps i planificació de tasques, 6. Gestió dels transports internacionals, 7. Formes de cobrament internacional. Eliminació dels riscos financers i 8. Acció comercial. Les classes seran dinàmiques i participatives, compartint coneixement, experiències i networking, i amb casos pràctics i exemples reals.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….