Com fer una reducció de costos a l’empresa sense morir en l’intent…

como-reducir-gastos-en-una-empresaMoltes vegades, quan les empreses es plantegen vendre a l’exterior o, simplement, continuar venent a nivell nacional i tenen tensions de tresoreria, en un primer moment es plantegen anar a buscar més finançament bancari. També, malauradament, reduir plantilla per reduir costos directes de personal… No obstant, potser el primer pas seria “necessitar menys diners”. És a dir, reduir costos, però reduir costos en general. Però, per on començar?. Quins punts tenir en compte?. On podem reduir (plantilla a part)????? La Delegació de la Cambra del Baix Llobregat ha organitzat pel proper 06/05/20014 un seminari anomenat “Com fer una reducció de costos a l’empresa”.

En aquest curs es pretén mostrar com fer un anàlisi de la situació de l’empresa per detectar els principals problemes, veurem com s’ha de plantejar un projecte de reducció de costos i analitzar detalladament les partides més importants. El programa inclou com a principals temes: 1.Balanç i compte de resultats (1.1.Què són i perquè serveixen, 1.2.Compte de resultats. Com llegir-lo, 1.3.Balanç de situació. Com llegir-lo, 1.4.Cal entendre el nostre compte de resultats i balanç), 2.Imputació de costos (2.1.Costos fixes / variables, 2.2.Costos directes / indirectes, 2.3.Sistemes d’imputació de costos), 3.Anàlisi numèric (3.1.Històrics i trajectòria. Comparativa, 3.2.Problemes financers, 3.3.Problemes de liquiditat, 3.4.Problemes de marge brut, 3.5.Estructura sobre dimensionada, 3.6.Processos ineficients), 4.El pla (4.1.Situació temporal. Conjuntural o estructural, 4.2.Estratègia empresarial, 4.3.Predir la relació causa – efecte, 4.4.Línees i productes, 4.5.Clients rendibles i estratègics), 5.El projecte de reducció de costos (5.1.Un repte global, 5.2.Comunicar, 5.3.Donar exemple, 5.4.Constància), 6.Compres (6.1.Gestió de compres, 6.2.Negociació, 6.3.Col·laboració amb proveïdors), 7.Costos fixes (7.1.Energia, 7.2.Material d’oficina, 7.3.Lloguer, 7.4.Etc .), 8.Costos de producció i producte (8.1.Escandall de producte, 8.2.Embalatge), 9.Costos salarials (9.1.Cost fix o variable, 9.2.Sous fixes i variables, 9.3.Indicadors de productivitat, 9.4.Gestió per objectius, 9.5.Funcions i responsabilitats, 9.6.Gestió del temps), 10.Costos de logística (10.1.Magatzem, 10.2.Distribució i transport, 10.3.Estoc òptim) i 11.Millora de processos (11.1.Millora estructural, 11.2.Cadena de valor, 11.3.Estandardització de procés).

Tot i que el curs tindrà una part d’exposició teòrica es pretén que sigui un curs participatiu, on els assistents plantegin els seus dubtes i aportin les seves experiències. Es realitzaran nombrosos exercicis i rol plays per posar en pràctica i assentar els coneixements adquirits.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….