Tècniques de cobrament: control i descens de la morositat

impagados 13-06Moltes vegades, les empreses es centren en buscar més finançament, més deute, quan el més òptim acostuma a ser “necessitar menys diners”. Com aconseguir-ho?. Una de les vies és gestionar correctament els cobraments i controlar al màxim la morositat.

La Delegació de la Cambra a Osona ha organitzat pel proper 17/06/2014, la sessió “Tècniques de cobrament: control i descens de la morositat”. L’objectiu és reduir l’import de la cartera d’impagats i deutors endarrerits de l’empresa a través de la negociació. També donar a conèixer mesures de prevenció, seguiment, control i gestió de la negociació dels cobraments.

El programa inclou els següents temes: 1. Introducció: prevenció de la morositat (casos més freqüents, valor d’un impagat, la llei d’or del bon cobrador, etc.), 2. Seguiment de la cartera d’impagats i endarrerits (diferència entre pagat i endarrerit, ratis de control d’impagats, acció administrativa i comercial, etc.), 3. Negociació de cobrament per telèfon (estil comunicatiu, presentació del tema, preguntes obertes i tancades, etc.), 4. La visita de cobrament (visites amb i sense avís, tipus d’entrada, tancament d’acords, etc.)

El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l’exposició conceptual del professors amb la resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements.  

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,….