Treball de Recerca: Okamoto Kido, una visió del període Meiji

Aquesta entrada està dedicada a l’excel·lent treball de recerca de l’estudiant Yasuko Tojo amb el títol “Okamoto Kido, una visió del període Meiji”, sota la direcció de la Dra. Muriel Gómez. El treball, centrat en analitzar l’opinió de d’Okamoto Kidō sobre les transformacions que van tenir lloc durant el període Meiji a la ciutat de Tokio, és el resultat d’una feina seriosa i amb rigor acadèmic. A continuació us deixem el resum que ha preparat l’autora del mateix.

Títol del treball de recerca: Treball de Recerca: Okamoto Kido, una visió del període Meiji
Autora: Yasuko Tojo
Directora: Dra. Muriel Gómez
El període Meiji (1868-1912) és un període clau en la història del Japó en què es van assentar les bases d’un estat japonès modern. En qüestió d’anys es va passar d’un sistema feudal, aïllat vers l’exterior, amb una economia basada en l’agricultura, a una monarquia constitucional capaç de competir amb les potències occidentals. Les transformacions dirigides des del poder en nom de la seguretat nacional van  afectar tots els nivells imaginables. La població va haver d’adoptar aquests canvis a marxes forçades, alguns amb entusiasme i d’altres amb resignació.

El present treball de recerca s’ha basat en els articles d’Okamoto Kidō (1872-1939), periodista, però més conegut per les seves obres de Kabuki, les novel·les detectivesques i els reculls de contes sobre fantasmes. Els articles que Kidō va escriure durant el període Meiji sobre la ciutat de Tokio són una finestra que s’obre al passat. Els seus textos ens permeten passejar pels carrers d’una ciutat en constant transformació, gairebé irreconeixibles pel propi autor.

Lluny dels anàlisis polítics, econòmics o socials, he volgut amb aquest treball conèixer l’opinió d’un ciutadà que va viure de primera mà les transformacions d’aquest període com l’aparició del tren, la construcció del barri de Ginza, la desaparició de la classe samurai o les epidèmies de l’època. Petits retalls que ens permeten comprendre millor aquest període, narrats amb senzillesa per l’autor, però on darrera cada petit detall s’amaga una crítica. El període Meiji és un període de grans canvis, d’una entrada massiva d’influència occidental que contrasta amb els dos segles i mig d’aïllament del període precedent.

Des del seu barri de Motozono, antic barri residencial de samurai, on va viure des de la infantesa, Kidō serà testimoni de la introducció d’hàbits foranis, de la progressiva desaparició de la tradició, i no podrà evitar sentir nostàlgia del passat.