Com trobar i seleccionar mercats d’exportació a través d’Internet

Exportación por internetInternet s’ha convertit en una de les millors eines per a la investigació i selecció de mercats internacionals. Qualsevol empresa que s’inicia o es consolida en l’exportació hauria de tenir molt clar què pot aportar Internet en els seus processos d’investigació.

Per aclarir tota aquesta temàtica, el proper 16/12/2014 la Cambra de Comerç de Barcelona es realitzarà el seminari Com trobar i seleccionar mercats a través d’internet”.

En aquest seminari es mostrarà la metodologia i fonts d’informació per poder realitzar una selecció de mercats exteriors a través d’Internet.

Entre els punts que es tractaran trobem: 1) Introducció i el procés d’investigació (metodologia), 2) Selecció de mercats exteriors a través d’internet (pràctica), 3) Informació de països (Informació econòmica, Informació política i de risc país, Informació demogràfica), 4) Informació de la demanda (Demanda i consum potencial internacional de productes, Anàlisi dels principals països competidors, Comparativa de l’evolució dels principals països exportadors), 5) Informació de l’oferta (Directoris d’empreses i e-Marketplaces, Fires i exposicions, Informació per la implantació al país destí) i 6) Accessibilitat al mercat (Aranzels i impostos, Documentació duanera, Altres barreres d’accés al mercat, Legislació comercial, patents i marques).

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…