Operacions triangulars

operacions triangularsLa globalització dels mercats, conjuntament amb l’incessant progrés en el camp de les noves tecnologies, fa que les empreses comercialitzadores ampliïn els seus mercats més enllà del mercat domèstic. Cada vegada és més freqüent que aquestes empreses adquireixin productes en un mercat exterior i els situïn en un altre, i apareixen així les denominades operacions triangulars.

Les operacions triangulars són aquelles que es realitzen entre tres empreses “A”, “B” i “C”, cada una es troba situada en un país diferent, dins de la Unió Europea o fora. L’empresa B ven a l’empresa C, que és el seu client final, un producte que ha adquirit del seu proveïdor, l’empresa A. És a dir, el fabricant ven a l’intermediari, que és qui ven al consumidor final.

Aquesta operació té dues característiques que la defineixen: 1) El producte és transportat directament del proveïdor A al client del final C però el titular de l’operació és l’intermediari B que realitza dues operacions a la vegada: compra i ven. El proveïdor només ven i el consumidor només compra; 2) El comprador ha de ser un empresari o professional identificat a efectes de l’IVA i no una persona física.

La complexitat operativa i comercial fa que aquest tipus d’empreses tinguin la necessitat de gestionar aspectes tan dispars com la documentació comercial, mitjans de pagament internacional, fiscalitat, etc., tot això adreçat a minimitzar els riscos comercials i maximitzar els beneficis d’aquest tipus d’operacions.

Per aclarir tots aquests punts, la Delegació de la Cambra de Comerç a l’Hospitalet de Llobregat ha organitzat una sessió pel proper 15/01/2015, de 9-15h, anomenada “Operacions triangulars”.

El programa inclourà: 1. Concepte d’operacions triangulars, 2. Manera d’operar d’una operació triangular, 3. Gestió de la documentació sensible, 4. Mitjans de pagament internacional i 5. Operacions triangulars intracomunitàries: Característiques segons la llei de l’ IVA i Fiscalitat.

La sessió es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, és a dir, el professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…