Tècniques d’escriptura: millora la comunicació escrita a l’empresa

escripturaEn el món actual, on les xarxes socials i internet són una plataforma de comunicació essencial per les vendes de les empreses, és imprescindible perfeccionar al màxim les eines de comunicació escrites.

Per aquest motiu, tant la Cambra de Comerç a la Delegació de Barcelona com a la d’Osona, han organitzat la sessió “Tècniques d’escriptura: millora la comunicació escrita a l’empresa”.

Perfeccionar l’escriptura per les tasques diàries a l’empresa i millorar així la imatge de l’empresa a l’exterior i la seva comunicació escrita tant interna com externa.

El programa inclous 14 mòduls: 1. La comunicació escrita: algunes idees fonamentals, 2. Frases curtes i frases llargues, 3. Els connectors, els nostres amics, 4. Els signes de puntuació no fan por, 5.- Com es redacta una carta, 6. Redactar amb esperit periodístic: la piràmide invertida, 7. Com es redacta un informe, 8. L’afer (“asunto”) del correu electrònic, 9. El to d’un escrit, 10. Com es redacta una nota de premsa, 11. Construccions negatives i positives. Amb exercici pràctic, 12. Crosses lingüístiques i paraules multiús, 13. La presentació també importa i 14. Vint preguntes que ens hem de fer abans d’enviar un correu.

El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l’exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…