Condicions de pagament amb els clients: les posem o ens les imposem?

pg clientsA l’actualitat, i sobretot des del 2008, moltes empreses, sobretot les que s’internacionalitzen a països asiàtics, comenten que tenen problemes de tresoreria. La casuística és molt àmplia (caiguda de vendes, disminució de terminis de pagament a proveïdors…) però moltes vegades el que “simplement “ passa és que els terminis de cobrament de clients no són els més adequats.

En una significativa part de les transaccions comercials, és el client qui posa o imposa les seves condicions en els terminis i la forma o mitjà de pagament. La conseqüència és que moltes empreses necessiten fonts de finançament bancàries extres, degut a que el compte de deutors està massa elevat, mentre el flux de caixa s’allarga provocant una pèrdua afegida de rendibilitat per la davallada de la rotació del diner de caixa i la pujada de les despeses financeres.

Quines són les condicions que hauria de posar la part subministradora?. És realment factible abaixar el volum i el risc del compte de deutors per via de la negociació?. Si no sempre, assolir millores objectives, comptables i quantificables a l’hora de finançar les vendes als clients és possible.

El proper 23/03/2015, a la Delegació de la Cambra del Barcelonès Nord, es durà a terme la sessió Condicions de pagament amb els clients: les posen o ens les imposen?“.

Els programa incloure quatre temes principals: 1. Definició de la situació actual, 2. Entorn legal i mesurament del risc, 3. Dissenys específics de les TP / FC (Terminis de pagament i Forma de cobrament) i 4. Comercialització.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…