Adminstratius import-export: actualització i pràctiques de gestió

MXLes operacions de compra-venda internacional porten implícites tot d’aspectes administratius gens senzills, com: documentació especial, normativa, usos variats… Com dèiem processos gens senzills que cal, no només aprendre sinó actualitzar en el temps. La Delegació del Maresme de la Cambra de Comerç ha organitzat un curs d’actualització, que començarà el proper 28/05/2015 i acabarà el 18/06/2015.

Dins del programa s’inclouran temes com: 1. Documentació de comerç exterior, nous documents, 2. Control de despeses i costos en les operacions de compra-venda internacional, 3. Fluxos de treball en les diferents formes de pagament internacional, 4. Preparació de productes per l´exportació, 5. Exemples quantificats

El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l’exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements.

Bé, de moment això és tot. Fins aviat,…