La importància de l’origen de les mercaderies en les transaccions internacionals

Terminal TCB del PorConèixer i certificar correctament l’origen de les mercaderies en el comerç exterior és un element clau per qualsevol empresa. Amb la deslocalització que s’està produint en els processos productius i l’augment de les compres de matèries primes en diferents països, la determinació de l’origen de les mercaderies es torna cada vegada més complexa, però alhora necessària, ja que permetrà conèixer els aranzels que hem d’abonar per les mercaderies a la seva entrada al país destí, segons els diferents   acords comercials   existents, així com la seva aplicació en l’operació   duanera   , conseqüències tributàries d’una comprovació a posteriori i els mitjans d’impugnació.

La Unió Europea ha subscrit nombrosos acords preferencials amb diferents països i grups de països, que permeten que els productes originaris dels mateixos es beneficiïn d’una reducció i/o inclús d’una eliminació total d’aranzels.

En la sessió que es farà el proper 08/07/2015 a la Delegació de la Cambra d’Igualada, es donaran respostes a preguntes com, per exemple: com puc determinar l’origen de les meves mercaderies?, com saber quan és necessari fer el CO? i per què algunes vegades el demanen i a vegades no?, què passa si en una exportació no enviem un CO i el client ens el demana? Podem fer-ho “a posteriori”?, és suficient el CO que el proveïdor et proporciona per al compliment de les disposicions duaneres?, com sap que el producte que importa/exporta compleix amb les regles d’origen?, li falta algun certificat original i desitja recuperar-lo?, quins serien els riscos d’emetre un CO incorrecte. Bones pràctiques aplicades per als processos d’Auditories de comerç exterior.

La sessió és especialment adequada per personal dels departaments d’exportació i econòmic-financers que es relacionen amb aquest tipus d’operacions de comerç exterior. La metodologia a seguir serà eminentment pràctica, centrada en el treball pràctic que es desenvoluparà i on els participants podran posar en pràctica tots els continguts conceptuals que aprenguin.

Bé, de moment això és tot. Properament, més…