Finances bàsiques per a comercials

06-10 finanzas ciales
A ningú se li escapa com d’important és la part financera en qualsevol projecte. No obstant, i malgrat ser imprescindible en gairebé tot, quan es té perfil comercial, les finances porten inherent certa dificultat de comprensió. Per això, des de la Cambra de Comerç de Barcelona, s’ha organitzat un curs de tres matins, anomenat “Finances bàsiques per a comercials”.

L’objectiu és poder assolir coneixements i domini dels conceptes economicofinancers necessaris que envolten al departament comercial, en el seu dia a dia, tant amb el tracte amb clients com en el control intern del departament per tal de prendre les decisions més adequades.

Per tant, els destinataris són per exemple, directius, responsables i personal del departament comercial de les empreses, que vulguin aprofundir en coneixements financers, costos i pressupostos aplicables a la seva activitat comercial, necessaris per planificar les activitats i les polítiques de seu departament.

El programa tractarà temes com: 1. Introducció a l’anàlisi dels estats financers, 2. El balanç i la compte de resultats, 3. L’ús de les ràtios, com a eina de gestió, 4. El punt mort, 5. Conceptes bàsics dels costos. Fixes/Variables, 6. Com fer un pressupost i el seu seguiment. Control de departament comercial, 7. El confirming, descompte per avançat, euríbor, etc.

El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alterant l’exposició conceptual per part del professor, amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències. Es treballaran situacions i casos reals i propers a la realitat.

Bé, de moment això és tot. Properament, més…