Pràctiques no laborals a Shanghai a les oficines d’ACCIÓ

Si vols gaudir d’una experiència professional internacional, pots sol·licitar la realització de pràctiques a les Oficines exteriors de comerç i inversions de Catalunya que tenim repartides per tot el món.

Aquestes pràctiques tindran per objectiu la realització d’accions de suport a les empreses catalanes en els àmbits de la gestió empresarial, el finançament, la cooperació internacional, la innovació i la internacionalització, a les Oficines Exteriors de Catalunya. Coneix-ne el contingut i els requisits i presenta la teva candidatura.

CONTINGUT DE LES PRÀCTIQUES

Amb la tutela i formació del director/a de l’Oficina exterior de comerç i inversions de Catalunya:

 • Donaràs suport a l’equip de l’oficina exterior de destí pels projectes d’empreses catalanes que es portin a terme.
 • Crearàs les bases de dades de potencials clients internacionals amb els que contactaràs per tal d’enviar la informació necessària de les empreses catalanes.
 • Respondràs les consultes realitzades per empreses catalanes al país de destí amb el suport del tutor/a.
 • Faràs la recerca de les fonts d’informació claus, via Internet, per a la realització d’estudis i informes de mercat.
 • Donaràs suport a la preparació d’agendes dels viatges de prospecció de les empreses catalanes al país de destí i faràs, si s’escau, seguiment dels contactes amb el suport del tutor/a.
 • Col·laboraràs en la realització d’activitats de promoció.
 • Col·laboraràs en la preparació, suport i seguiment de missions comercials.
 • Prepararàs documentació econòmica i comercial sobre el país de destí i la seva àrea d’influència.

REUISITS PER LA VACANT DE SHANGHAI

 • No haver complert els 26 anys en la data d’inici de les pràctiques.
 • Tenir un grau universitari o un grau superior de formació professional relacionat amb l’objectiu de la pràctica o estar en condicions d’obtenir-lo abans de la data d’incorporació. En el cas de tenir una titulació de països no membres de la Unió Europea, cal l’homologació oficial del Ministeri d’Educació.
 • Serà valorable estar en possessió d’un post-grau o màster relacionat amb el negoci o comerç internacional o estar en condicions d’obtenir-lo abans de la data d’incorporació.
 • Domini de la llengua catalana i la llengua castellana.
 • Tenir menys de 3 mesos d’experiència laboral vinculada a la titulació obtinguda. En cas de tenir dos graus o llicenciatures, es podrà optar a les pràctiques si l’experiència laboral només està vinculada a una de les formacions.
 • No haver participat anteriorment en el Programa de Pràctiques no Laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació a les oficines de Treball (SOC) en la data d’inici de les pràctiques.

Us poso l‘enllaç per si us interessa….