Planificant els objectius de venda 2016: estratègia i desenvolupament

ventasI què millor que començar l’any planificant-lo?. Això és el que han de fer cada any la majoria de professionals que es dediquen a l’àrea de vendes de l’empresa, ja sigui a nivell nacional com internacional. I una bona planificació és vital per poder “preveure l’imprevisible”, oi? Per poder facilitar la realització d’aquest tipus de tasques, la Cambra de Comerç del Baix Llobregat ha organitzat pel proper 21/01/2016, de 9 a 18h, la jornada que ha anomenat “Planificant els objectius de venda 2016: estratègia i desenvolupament”.

Els objectius de la jornada es centren en poder contestar les següents qüestions: Mantenim i potenciem l’activitat amb la cartera de clients actius? Anem a la recerca de clients nous? Ampliem vers a nous canals? Ampliem el territori o ens mantenim dins la trinxera actual? Combinem l’acció de carrer amb la telefònica? Moltes preguntes que no tenen “resposta de manual” per què cada empresa té un ADN comercial diferent i, per tant, necessita respostes diferents que contemplin les seves particulars necessitats.

El programa és força extens:

  1. Objectius de venda 2016

La importància de les vendes a l’empresa

El comptador del venedor a cero: el dos de gener de cada any

Fixem objectius pel 2016. Creixements exponencials, lineals, etc.

Estructura dels objectius: zones, canals, clients

Periodificació de les xifres

Expansius: territori (nous clients), introducció de productes

  1. Gestió i planificació del temps

Augments de l’eficiència: organització per blocs de tasques fixes

Estructura de la setmana: dies de major / menor venda

Protegir el temps de carrer i telèfon: el “back office”

Àrea directiva: dies de projecció, execució i recol·lecció

  1. Anàlisi de la cartera de clients actius

Anàlisi quantitatiu: ABC

Nombre total de clients per a la definició de rutes de visita & altres

Potencialitat: Noves línies – Clients actius

Control mensual de la “bossa vermella”

Derivació dels esforços per ABC

  1. Clients Potencials

Les 5 C’s: CRITERI, CONTACTE, CONVÈNCER, CONCRETAR I CONTINUAR

El cost: inversió amb retorn?

Fonts de clients potencials: llistats i bases de dades

Segmentació QL / QT dels clients potencials

Dedicar més temps a qui més doni i més aviat ho faci

  1. Disseny de les NOVES RUTES DE VENDA

Ruta de visites per economia(1er) i geografia(2on)

Ruta combinada: V/T

Rutes telefòniques: diferents tipus de campanyes

Full de seguiment de campanyes

Planificació de rutes: model 4 + 4

  1. Models de gestió

Auto control de les xifres per part del comercial

Seguiment TAC (sobre vendes comparades i sobre imports objectius)

Model de seguiment d’operacions: tancament setmanal

Quadre de comandament: % de venda comparada, venda creuada (línies introduïdes), nous clients realitzats, bossa vermella i control de la morositat

  1. El perfil del venedor actual

Actituds i aptituds. El crèdit personal: honest i preparat

Els elements de motivació: què motiva a un venedor?

Tipus de venedor: tècnic, obridor, RRPP, negociador i integral

 

La metodologia serà te tipus molt pràctic, amb exposició gràfica de cada tema, amb exemples pràctics per al reforçament dels conceptes i dubtes i també fent èmfasi en la part ètica dels mètodes.

Bé, de moment això és tot. Properament, més…