Pràctiques no laborals a ACCIÓ Barcelona

29-01-16ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 36 oficines arreu del món.

ACCIÓ treballa perquè l’empresa sigui conscient dels canvis al seu entorn, els aprofiti i es transformi, tot potenciant aquells elements diferenciadors que la situen en una posició d’avantatge vers el futur. ACCIÓ entén que aquesta diferenciació es produeix fonamentalment a través de dos vectors clau per a la competitivitat empresarial: la innovació i la internacionalització.

A més, ACCIÓ disposa d’una eina privilegiada per fer possible i ampliar l’abast del seu projecte: la seva xarxa de 36 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions de Catalunya i 4 antenes ubicades arreu del món, en localitzacions estratègiques. Des d’aquestes oficines, ACCIÓ aconsegueix detectar i treure profit de les oportunitats de negoci que sorgeixen globalment, però per a les quals cal una proximitat i un coneixement local expert. Aquesta xarxa, multicultural i multidisciplinària, impulsa la connexió de l’empresa catalana al món.

Dit això, comentar-vos que actualment hi ha obertes diverses vacants de pràctiques no laborals a Barcelona, de les que trobareu més informació a l’enllaç. D’entre aquestes vacants, destacar-vos la que es refereix a tècnic per internacionalització. En aquest lloc de treball podríeu desenvolupar tasques molt relacionades amb la internacionalització en general i amb els mercats asiàtics en particular. Us poso l’enllaç per si us interessa.

Fins aviat,