Un recurs docent: l’ús del Tiki toki i el Time Rime

Anna Busquets Alemany
Professora del Programa d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UOC

En aquesta entrada us vull donar a conèixer un recurs docent -l’elaboració d’un eix cronològic- que des de fa ja alguns semestres hem usat amb l’Alexandra Prats, consultora de l’assignatura “Fonaments històrics de la Xina i el Japó”. Aquest recurs facilita l’aprenentatge dels múltiples noms i conceptes que apareixen al llarg del curs i, d’altra banda, facilita que l’estudiant pugui guardar esquemes-cronològics que, en tot moment, té a la seva disposició com a recurs de consulta ràpid i immediat.

Per crear aquestes línies cronològiques hem usat un parell de recursos on line : el Time Rime i el Tiki toki (gratuït). En els dos casos la idea ha sigut que els estudiants, a mesura que van avançant en els continguts de l’assignatura, destriïn les dades més rellevants de cadascuna de les unitats -ja siguin de caràcter polític, econòmic, social, cultural…- per tal que, un cop treballats els continguts, els quedi un resum sistemàtic i visual -ja que es poden enllaçar vídeos o imatges- dels principals continguts sobre els quals han estat treballant.

L’ús d’aquests recursos docents ha fet que al final de l’assignatura cada estudiant disposi de diverses línies temàtiques on queden recollides les idees més importants de cadascun dels períodes que s’han treballat durant el curs.

Us deixem a continuació alguns exemples de l’ús d’aquestes eines i us animem a provar-les!

Captura_1 Captura_2 Captura_3 Captura_4