Last call: cupons a la internacionalització (tancament convocatòria 30/11/2016)

CuponsMolts cops, quan una empresa vol començar a internacionalitzar-se, a exportars, es troba en un mar de dubtes a l’hora de fer un tipus d’activitat que és totalment nova i, generalment, de risc més alt a l’habitual pel fet de vendre a un país o països nous. Això li comporta, si vol fer bé les coses i minimitzar aquest risc, a buscar assessorament extern que, pers suposat, té un cost.

Des d’ACCIÓ s’ofereix a les empreses catalanes un tipus d’ajut, anomenat “cupons a la internacionalització”. Aquest programa o cupons, permet a les empreses contractar serveis professionals d’experts en exportació, oferts per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Qui els pot sol·licitar?. Empreses que encara no exportin o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació, és a dir, empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

Qui presta els serveis?. Els proveïdors a qui poden contractar els serveis són proveïdors acreditats per ACCIÓ, amb experiència i professionalitat contrastades, en la categoria d’entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització” i “Entitats de formació”.

Com funcionen? 1) cal escollir el servei que interessa a l’empresa; 2) presentar la sol·licitud segons les bases de la convocatòria; 3) portar a terme el projecte en rebre la resolució d’ACCIÓ, 4) justificar la feina feta en finalitzar el servei.

Quin tipus de serveis es poden demanar? Per exemple: diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa, desenvolupament del pla de promoció internacional (selecció del producte o servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció del canal de distribució, llistat de potencials clients), disseny del web per a mercats internacionals, posicionament del web als mercats internacionals. posicionament internacional a xarxes socials., subcontractació d’un Export Manager, gestió de concursos i de licitacions internacionals, etc.

El cost subvencionable màxim és de 5.000 euros i l’ajut d’ACCIÓ és del 80% de l’import.

La convocatòria encara està oberta però tanca el 30 de novembre!!!!.