Entrevista a Joan Ribas Sebastian, col·laborador docent del Programa

Avui entrevistem a Joan Ribas Sebastian, col·laborador docent del Programa d’Estudis d’Àsia Oriental de la UOC, on imparteix l’assignatura “Geografia humana de l’Àsia oriental”. Joan Ribas és llicenciat en Ciències Polítiques i té un màster en estudis internacionals i de cooperació.

Quan i com vas començar col·laborant amb la UOC?

L’any 2003, amb la creació del Estudis d’Àsia oriental a la UOC. El com va ser a través de la presentació del meu currículum, seguint el procediment habitual de selecció de  col·laboradors docents. La meva formació i camp de treball en l’àmbit de les relacions internacionals, el fet d’haver cursat algunes assignatures de geografia de lliure elecció, i la investigació realitzada per una tesina centrada en aspectes polítics de l’Àsia central (vinculada geògrafica, política, cultural i històricament al que es coneix com la “Xina exterior”) van ser elements que van pesar en la decisió dels Estudis per formalitzar aquesta col·laboració, que ja dura 8 anys i em converteix -la qual cosa és tot un honor- en un dels consultors veterans dels Estudis d’Àsia oriental. Continua llegint